transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research on IT use and users in Sweden, with particular focus on 1990-2010

Författare och institution:
Hans Fogelberg (Sociologiska institutionen)
Antal sidor:
42
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Dataföreningen i Sverige
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik- och industrihistoria
Nyckelord:
IT, users, research overview
Postens nummer:
140942
Posten skapad:
2011-05-23 15:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007