transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statsvetenskapen manifesterad 2010. En vetenskapshistorikers betraktelse.

Författare och institution:
Rangnar Nilsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig Tidskrift, 112 ( 2010/4 ) s. 419-427
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En analyserande kommentar till statsvetenskapliga bidrag i temanummer Manifest för den goda statsvetenskapen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Idé- o lärdomshistoria
Nyckelord:
Vetenskapshistoria, statsvetenskap, vetenskaplig kvalitet, vetenskaplig bedömning, forskningspolitik, vetenskapsideal
Ytterligare information:
Beställd artikel
Postens nummer:
140757
Posten skapad:
2011-05-17 14:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007