transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marknadsföringsboken

Författare och institution:
Lena Mossberg (Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring); Malin Sundström (Centre for Retailing & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
140629
Posten skapad:
2011-05-13 09:26
Posten ändrad:
2012-04-05 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007