transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intergovernmental conference on language policies in Africa: final report (web version) Gothenburg, Paris: Unesco.

Redaktör(er):
Karsten Legère (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
ISBN:
http://www.sprak.gu.se/amnen/afrikanska/forskning/
Antal sidor:
116
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Postens nummer:
140484
Posten skapad:
2011-05-09 09:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007