transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Endangered languages: Examples from Tanzania and Sudan.

Författare och institution:
Karsten Legère (Institutionen för språk och litteraturer); Helene Fatima Idris (-); Niklas Edenmyr (-)
Publicerad i:
Christina Thornell and Karsten Legère (eds.) North-South Contributions to African Languages (Topics in Interdisciplinary African Studies, volume 19).Cologne: Rüdiger Köppe , s. 81-94
ISBN:
978-3-89645-888-9
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Bantuistik
Nyckelord:
Endangered languages in Tanzania and Sudan, reasons for endangerment and language shift, overview of extremely endangered languages, own research data
Postens nummer:
140473
Posten skapad:
2011-05-09 08:03
Posten ändrad:
2011-05-10 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007