transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Temporary percutaneous and permanent gastric electrical stimulation in children younger than 3 years with chronic vomiting.

Författare och institution:
Anders Elfvin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Gunnar Göthberg (-); Hans Lönroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för gastrokirurgisk forskning och utbildning); Robert Saalman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Hasse Abrahamsson (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
Journal of pediatric surgery, 46 ( 4 ) s. 655-61
ISSN:
1531-5037
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim was to investigate whether young children with drug-refractory nausea and vomiting can be treated with gastric electrical stimulation (GES) in a similar way as adults and to evaluate whether temporary percutaneous gastric electrical stimulation (TPGES) can be used in the pediatric population to select the patients who are responders to GES treatment. We report the clinical results in 3 children between 2 and 3 years of age. To the best of our knowledge, these are the youngest patients treated with GES.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
140426
Posten skapad:
2011-05-06 14:27
Posten ändrad:
2012-03-20 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007