transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Self-assembled arrays of dendrimer-gold-nanoparticle hybrids for functional cell studies.

Författare och institution:
Anders Lundgren (Institutionen för cell- och molekylärbiologi); Yvonne Hed (-); Kim Oberg (-); Anders Sellborn (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Helen Fink (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Peter Löwenhielm (-); Jonathan Kelly (-); Michael Malkoch (-); Mattias Berglin (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50 ( 15 ) s. 3450-3
ISSN:
1521-3773
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Kärlkirurgi
Postens nummer:
140408
Posten skapad:
2011-05-06 12:21
Posten ändrad:
2012-03-02 13:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007