transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stress och skräck för myndigheter

Författare och institution:
Håkan Högberg (-); Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Falu Kuriren den 6 maj 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Myndighetsrädsla, funktionsnedsättningar, bemötande, myndigheter, möte
Postens nummer:
140380
Posten skapad:
2011-05-06 07:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007