transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduktion: Om folkhälsoarbetet och dess etik

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Brülde B (red.), Folkhälsoarbetets etik, s. 13-51
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
140368
Posten skapad:
2011-05-05 19:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007