transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal Menu-based Dialogue with Speech Cursor in DICO II+

Författare och institution:
Staffan Larsson (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Alexander Berman (-); Jessica Villing (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
HLT '11 Proceedings of the 49th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies: Systems Demonstrations, s. 92-96
ISBN:
978-1-932432-90-9
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Ytterligare information:
Publisher: Association for Computational Linguistics
Postens nummer:
140361
Posten skapad:
2011-05-05 16:15
Posten ändrad:
2013-07-03 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007