transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gene finding in fungal genomes

Författare och institution:
Marina Axelson-Fisk (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); Per Sunnerhagen (Institutionen för cell- och molekylärbiologi)
Publicerad i:
Topics in Current Genetics: Comparative genomics using fungi as models, s. 1-28
ISBN:
978-3-540-31480-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Genetik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
Postens nummer:
140236
Posten skapad:
2011-05-03 17:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007