transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Existence of the Stable Birth Type Distribution in a General Branching Process Cell Cycle Model with Unequal Cell Division

Författare och institution:
Marina Alexandersson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Journal of Applied Probability, 38 ( 3 ) s. 673-685
ISSN:
0021-9002
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
Postens nummer:
140233
Posten skapad:
2011-05-03 17:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007