transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Applications of Generalized Pair Hidden Markov Models to Alignment and Gene Finding Problems

Författare och institution:
Lior Pachter (-); Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Simon Cawley (-)
Publicerad i:
Journal of Computational Biology, 9 ( 2 ) s. 389-399
ISSN:
1066-5277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
Postens nummer:
140232
Posten skapad:
2011-05-03 17:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007