transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Picking Alignments from (Steiner) Trees

Författare och institution:
Fumei Lam (-); Marina Alexandersson (Institutionen för matematisk statistik, Chalmers/GU); Lior Pachter (-)
Publicerad i:
Journal of Computational Biology, 10 ( 3-4 ) s. 509-520
ISSN:
1066-5277
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
Postens nummer:
140228
Posten skapad:
2011-05-03 17:09
Posten ändrad:
2011-05-03 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007