transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Cell Cycle

Författare och institution:
Marina Alexandersson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Branching Processes: Variation, Growth and Extinction of Populations, s. 218-225
ISBN:
9780521832205
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik ->
Matematisk statistik
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Bioinformatik och systembiologi
Chalmers fundament:
Grundläggande vetenskaper
Postens nummer:
140220
Posten skapad:
2011-05-03 16:46
Posten ändrad:
2011-05-03 17:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007