transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A carbon budget for the Barents Sea

Författare och institution:
Caroline Kivimae (-); Richard G. J. Bellerby (-); Agneta Fransson (Institutionen för geovetenskaper); Marit Reigstad (-); Truls Johannessen (-)
Publicerad i:
DEEP-SEA RESEARCH PART I-OCEANOGRAPHIC RESEARCH PAPERS, 57 ( 12 ) s. 1532-1542
ISSN:
0967-0637
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
dissolved organic-carbon, continental-shelf pump, arctic-ocean, interannual variability, atlantic water, nordic seas, deep-water, nutrients, basin, flux
Postens nummer:
140210
Posten skapad:
2011-05-03 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007