transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pond-based survey of amphibians in a Saxon cultural landscape from Transylvania (Romania)

Författare och institution:
T. Hartel (-); K. Oellerer (-); D. Cogalniceanu (-); Szilard Nemes (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); C. I. Moga (-); L. Demeter (-)
Publicerad i:
ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY, 77 ( 1 ) s. 61-70
ISSN:
1125-0003
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
bufo-bufo, decline, conservation, population, diversity, cristatus, community, abundance, dynamics, tadpoles
Postens nummer:
140194
Posten skapad:
2011-05-03 09:41
Posten ändrad:
2011-10-12 13:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007