transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Shedding light in the controversial terminology for platelet-rich products: Platelet-rich plasma (PRP), platelet-rich fibrin (PRF), platelet-leukocyte gel (PLG), preparation rich in growth factors (PRGF), classification and commercialism

Författare och institution:
David Dohan Ehrenfest (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Tomasz Bielecki (-); Marco Del Corso (-); Francesco Inchingolo (-); Gilberto Sammartino (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A, 95A ( 4 ) s. 1280-1282
ISSN:
1549-3296
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
antimicrobial activity, cell
Postens nummer:
140193
Posten skapad:
2011-05-03 09:40
Posten ändrad:
2011-09-14 14:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007