transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

THE EFFECT OF H2O ON ICE PHOTOCHEMISTRY

Författare och institution:
Karin I. R. Oeberg (-); Ewine F. van Dishoeck (-); Harold Linnartz (-); Stefan Andersson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
ASTROPHYSICAL JOURNAL, 718 ( 2 ) s. 832-840
ISSN:
0004-637X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Nyckelord:
young stellar objects, spitzer spectroscopic survey, interstellar ices, grain mantles, water-ice, co, molecules, chemistry, mixtures, desorption
Postens nummer:
140152
Posten skapad:
2011-05-02 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007