transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mortality rates of children aged under five in Henan province, China, 2004-2008

Författare och institution:
Kaiming Huo (-); Yueshu Zhao (-); Hongqi Feng (-); Meiling Yao (-); Karin Sävman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik & Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Xiaoyang Wang (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för fysiologi); Changlian Zhu (-)
Publicerad i:
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY, 24 ( 4 ) s. 343-348
ISSN:
0269-5022
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
epidemiology, childhood, survival
Postens nummer:
140143
Posten skapad:
2011-05-02 15:38
Posten ändrad:
2016-09-06 08:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007