transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does the Suicide Assessment Scale predict risk of repetition? A prospective study of suicide attempters at a hospital emergency department

Författare och institution:
Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Nils Sjöström (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Thomas Marlow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Jerker Hetta (-)
Publicerad i:
EUROPEAN PSYCHIATRY, 25 ( 7 ) s. 421-426
ISSN:
0924-9338
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
deliberate self-harm, eventual suicide, rating version, intent scale, behavior, depression, nightmares, disorders, samples
Postens nummer:
140128
Posten skapad:
2011-05-02 13:03
Posten ändrad:
2016-08-30 09:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007