transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

GENDER DIFFERENCES IN NEEDS AND CARE OF SEVERELY MENTALLY ILL PERSONS: FINDINGS FROM A SWEDISH CROSS-SECTIONAL AND LONGITUDINAL STUDY

Författare och institution:
Hans Arvidsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL PSYCHIATRY, 56 ( 4 ) s. 424-435
ISSN:
0020-7640
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
camberwell assessment, health-care, social support, schizophrenia, reliability, illness, women, instrument, recovery, validity
Postens nummer:
140124
Posten skapad:
2011-05-02 12:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007