transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generella kompetenser på IT-programmet vid Chalmers

Författare och institution:
Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Anette Järelöw (-); Johansson Börje (-)
Publicerad i:
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström), s. 3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Annan data- och informationsvetenskap ->
Övrig informationsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Postens nummer:
140103
Posten skapad:
2011-05-02 09:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007