transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a theory of study circle logic

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Monica Larson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Lena Lindgren (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Presented at the 4th Nordic Conference on Adult Learning, April 11-13 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Popular adult education, study circle, study circle participants, program theory
Postens nummer:
140003
Posten skapad:
2011-04-29 11:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007