transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of insulin-like growth factor I and nutrition during phases of postnatal growth in very preterm infants

Författare och institution:
I. Hansen-Pupp (-); Chatarina Löfqvist (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); S. Polberger (-); Aimon Niklasson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); V. Fellman (-); Ann Hellström (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); D. Ley (-)
Publicerad i:
Pediatric Research, 69 ( 5 Pt 1 ) s. 448-453
ISSN:
0031-3998
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Pronounced growth restriction (GR) occurs after very preterm birth. The interaction between IGF-I, nutritional intake, and growth was evaluated prospectively in 64 infants with a mean (SD) GA of 25.7 (1.9) wk. Blood sampling of IGF-I and measurements of weight, length, and head circumference were performed weekly until discharge. Daily calculation of nutritional intake was performed. Standard deviation scores (SDSs) for growth parameters defined two growth phases: GR phase (birth until lowest SDS) and catch-up (CU) phase (lowest SDS until 35 gestational weeks). IGF-I concentrations during the first postnatal weeks were low and increased at 30 wk GA, irrespective of GA at birth, coinciding with initiation of CU growth. Concentrations of IGF-I were positively associated with change in weight SDS during the GR phase, p = 0.001 and CU phase, p = 0.004-0.027. Protein and energy intake were not associated with change in SDS weight during the GR phase as opposed to the CU phase (p < 0.001, respectively). Nutritional intake did not correlate to concentrations of IGF-I before 30 wk GA. IGF-I is associated with growth at an earlier postnatal age than nutrient intake and the effect of nutrition on levels of IGF-I may be restricted to the period of established CU growth. ABBREVIATIONS::
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
139980
Posten skapad:
2011-04-29 08:28
Posten ändrad:
2012-06-15 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007