transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Soluble CD36 (sCD36) Clusters with Markers of Insulin Resistance, and High sCD36 Is Associated with Increased Type 2 Diabetes Risk

Författare och institution:
A. Handberg (-); M. Norberg (-); H. Stenlund (-); G. Hallmans (-); J. Attermann (-); Jan W Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, 95 ( 4 ) s. 1939-1946
ISSN:
0021-972X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
scavenger receptor cd36, low-density-lipoprotein, metabolic syndrome, cardiovascular-disease, fatty-acid, glucose-metabolism, atherosclerosis, expression, gene, identification
Postens nummer:
139837
Posten skapad:
2011-04-27 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007