transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pirater och rättighetshavare

Författare och institution:
Kristoffer Schollin (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, 2010 ( 3 ) s. 251-258
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Immaterialrätt
Nyckelord:
Upphovsrätt, fildelning
Postens nummer:
139825
Posten skapad:
2011-04-27 11:42
Posten ändrad:
2011-04-27 11:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007