transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Illicit File Sharing and Intermediary Services within the Framework of the E-commerce Directive

Författare och institution:
Kristoffer Schollin (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Swedish Studies in European Law, Vol 3 s. 219-240
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Straffrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Immaterialrätt
Nyckelord:
E-commerce, copyright, accessory, TPB
Postens nummer:
139822
Posten skapad:
2011-04-27 11:14
Posten ändrad:
2011-04-27 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007