transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Radioleaks" utmanar Sveriges medier.

Författare och institution:
Per-Olof Larsson (Institutionen för socialt arbete); Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Västerbottens Folkblad den 26 april 2011,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Radioleaks, Sveriges Radio, Public service, krypterad information, undersökande journalistik, socialt arbete, meddelarfrihet, mediemöten, källor, nyhetstips, anonymisering,
Postens nummer:
139775
Posten skapad:
2011-04-26 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007