transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Toxicity assessment by Pollution-Induced Community Tolerance (PICT), and identification of metabolites in periphyton communities after exposure to 4,5,6-trichloroguaiacol.

Författare och institution:
Sverker Molander (COMESA, Miljösystemanalys, Chalmers); Hans Blanck (Botaniska institutionen); Maria Söderström (-)
Publicerad i:
Aquatic Toxicology 18:115-136. (Cited 15 times to 2011-04),
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1990
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Naturresursteknik ->
Annan naturresursteknik ->
Miljöteknik
Postens nummer:
139770
Posten skapad:
2011-04-26 11:21
Posten ändrad:
2014-09-02 15:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007