transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från ömsesidigt sex till våldtäkt. Heterosexuella förhandlingspraktiker i stadens nöjesliv

From mutual sex to rape. Heterosexual negotiation practices in the city's social venues

Författare och institution:
Anne-Lie Steen (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Göteborg utforskat. Studier av en stad i förändring, s. 307
ISBN:
978-91-86133-15-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Glänta produktion
Förlagsort:
www.glänta.org
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Göteborg utforskat är ett försök att överbrygga klyftan mellan den akademiska urbanforskningen och den offentliga debatten om städers omvandling. Boken består av 37 lättillgängliga och initierade texter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Stadens omvandling, stadens självbilder, stadens periferi, staden som schen och offentlighet, Göteborgs sinnestillstånd
Postens nummer:
139745
Posten skapad:
2011-04-25 16:44
Posten ändrad:
2011-04-25 16:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007