transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multi-level governance of regional economic development in Norway and Sweden: Too much or too little top-down control?

Författare och institution:
Jon Pierre (Statsvetenskapliga institutionen); Gro Sandkjaer Hanssen (-); Erik Nergaard (-); Asgeir Skaalholt (-)
Publicerad i:
Urban Research and Practice, 4 s. 38-57
ISSN:
1753-5069
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
139718
Posten skapad:
2011-04-22 06:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007