transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Generalized quantifiers (substantive revision)

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A substantive revision of my 2005 entry on Generalized Quantifiers: new sections added on monotonicity and symmetry of quantifiers, and on quantifiers and cognition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Logik
Nyckelord:
generalized quantifiers, logic, linguistics
Postens nummer:
139705
Posten skapad:
2011-04-21 18:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007