transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att stå på egna ben - om övergången från samhällsvård till vuxenliv

Författare och institution:
Ingrid Höjer (Institutionen för socialt arbete); Yvonne Sjöblom (-)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, 18 ( 1 ) s. 24 - 41
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Artikeln behandlar hur övergången från ung till vuxen ter sig för en sårbar grupp av unga, de som varit i samhällsvård. Vilken roll spelar vården, socialtjänsten och den biologiska familjen för dem? Vilken betydelse får den förlängda ungdomstiden för ungdomar vars sociala nätverk är resurssvaga?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Nyckelord:
ungdomar, övergång från vård, självständigt liv
Postens nummer:
139695
Posten skapad:
2011-04-21 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007