transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global convergence for Inverse Problems

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M. V. Klibanov (-)
Publicerad i:
AIP Conference Proceedings; International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics Rhodes, GREECE, SEP 19-25, 2010, 1281 s. 1056-1058
ISBN:
978-0-7354-0834-0
ISSN:
0094-243X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
A globally convergent numerical method for a multidimensional Coefficient Inverse Problem for a hyperbolic equation is presented. It is shown that this technique provides a good starting point for the finite element adaptive method (adaptivity). This leads to a natural two-stage numerical procedure, which synthesizes both these methods.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
global convergence, adaptive finite element method, hyperbolic, coefficient inverse problem, ill-posed problems
Postens nummer:
139669
Posten skapad:
2011-04-21 13:16
Posten ändrad:
2015-07-09 08:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007