transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structure of mitochondrial transcription termination factor 3 reveals a novel nucleic acid-binding domain

Författare och institution:
Henrik Spahr (-); Tore Samuelsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); B. Martin Hallberg (-); Ches M. Gustafsson (-)
Publicerad i:
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, 397 ( 3 ) s. 386-390
ISSN:
0006-291X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
crystallographic structure determination, pumilio-homology domain, factor mterf, mammalian mitochondria, mtdna transcription, protein-structure, dna, identification, replication, recognition
Postens nummer:
139602
Posten skapad:
2011-04-20 16:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007