transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Global SO(3) x SO(3) x U(1) symmetry of the Hubbard model on bipartite lattices

Författare och institution:
J. M. P. Carmelo (-); Stellan Östlund (Institutionen för fysik (GU)); M. J. Sampaio (-)
Publicerad i:
ANNALS OF PHYSICS, 325 ( 8 ) s. 1550-1565
ISSN:
0003-4916
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
139600
Posten skapad:
2011-04-20 16:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007