transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dissociation of Physisorbed H-2 through Low-Energy Electron Scattering Resonances

Författare och institution:
Stig Andersson (Institutionen för fysik (GU)); K. Svensson (-)
Publicerad i:
PHYSICAL REVIEW LETTERS, 104 ( 21 )
ISSN:
0031-9007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
adsorption, hydrogen, cu(100), surface, attachment, molecules, cu(111), impact
Postens nummer:
139592
Posten skapad:
2011-04-20 16:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007