transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

IL-1 Receptor-associated Kinase M Downregulates DSS-induced Colitis

Författare och institution:
Martin Berglund (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Silvia Melgar (-); Koichi S. Kobayashi (-); Richard A. Flavell (-); Elisabeth Hultgren Hornquist (-); Olof H. Hultgren (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
INFLAMMATORY BOWEL DISEASES, 16 ( 10 ) s. 1778-1786
ISSN:
1078-0998
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
dextran sulfate sodium, inflammatory-bowel-disease, intestinal epithelial-cells, toll-like receptors, irak-m, ulcerative-colitis, negative regulator, thymic involution, innate immunity, up-regulation
Postens nummer:
139472
Posten skapad:
2011-04-19 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007