transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Laterally Tunable Plasmon Resonance in Confined Biatomic-Layer Ag Nanodisks

Författare och institution:
Huajun Qin (-); Yi Gao (-); Jing Teng (-); Hongxing Xu (-); Kehui Wu (-); Shiwu Gao (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
NANO LETTERS, 10 ( 8 ) s. 2961-2964
ISSN:
1530-6984
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
surface, excitations, dispersion, films, gaas
Postens nummer:
139458
Posten skapad:
2011-04-19 13:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007