transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Knee arthroscopy routines and practice

Författare och institution:
Metha Brattwall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); E. Jacobson (-); M. Forssblad (-); J. Jakobsson (-)
Publicerad i:
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 18 ( 12 ) s. 1656-1660
ISSN:
0942-2056
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Ortopedi
Nyckelord:
local-anesthesia, surgery, pain, bupivacaine, efficacy, morphine, drugs, cost
Postens nummer:
139452
Posten skapad:
2011-04-19 12:58
Posten ändrad:
2011-05-26 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007