transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conventional and pretargeted radioimmunotherapy using bismuth-213 to target and treat non-Hodgkin lymphomas expressing CD20: a preclinical model toward optimal consolidation therapy to eradicate minimal residual disease

Författare och institution:
Steven I. Park (-); Jaideep Shenoi (-); John M. Pagel (-); Don K. Hamlin (-); D. Scott Wilbur (-); Nural Orgun (-); Aimee L. Kenoyer (-); Shani Frayo (-); Amanda Axtman (-); Tom Bäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Yukang Lin (-); Darrell R. Fisher (-); Ajay K. Gopal (-); Damian J. Green (-); Oliver W. Press (-)
Publicerad i:
BLOOD, 116 ( 20 ) s. 4231-4239
ISSN:
0006-4971
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
Nyckelord:
b-cell lymphomas, anti-cd20 monoclonal-antibody, streptavidin fusion protein, chemotherapy plus rituximab, polymerase-chain-reaction, iodine i-131 tositumomab, alpha-emitting nuclides, refractory low-grade, follicular lymphoma, advanced-stage
Postens nummer:
139443
Posten skapad:
2011-04-19 12:23
Posten ändrad:
2011-08-19 11:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007