transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet: Ett ideologiskt dilemma? Identitet, dominans och kunkskapsbildning i grundskolans musiikundervisning.

Författare och institution:
Claes Ericsson (-); Monica Lindgren (Högskolan för scen och musik)
Antal sidor:
9
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Vetenskapsrådet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Konst
Ytterligare information:
Aktuell forskning om lärande. Resultatdialog 2010. Vetenskapsrådets rapportserie.
Postens nummer:
139441
Posten skapad:
2011-04-19 12:14
Posten ändrad:
2013-01-28 13:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007