transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dental fear and anxiety and oral health behaviour in 12-to 14-year-olds born preterm

Författare och institution:
Susanne Brogardh-Roth (-); Karin Stjernqvist (-); Lars Matsson (-); Gunilla Klingberg (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF PAEDIATRIC DENTISTRY, 20 ( 6 ) s. 391-399
ISSN:
0960-7439
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Pedodonti
Nyckelord:
low-birth-weight, children born, management problems, outcomes, care, achievement, prematurity, acquisition, prevalence, attention
Postens nummer:
139428
Posten skapad:
2011-04-19 11:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007