transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A cessation program for snuff-dippers with long-term, extensive exposure to Swedish moist snuff: A 1-year follow-up study

Författare och institution:
Mats Wallström (Institutionen för odontologi); Gunilla Bolinder (-); Bengt Hasséus (Institutionen för odontologi); Jan-M Hirsch (-)
Publicerad i:
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, 68 ( 6 ) s. 377-384
ISSN:
0001-6357
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
Nyckelord:
smokeless tobacco use, nicotine chewing gum, smoking-cessation, oral leukoplakias, induced lesions, dependence, health, users, population, mortality
Postens nummer:
139424
Posten skapad:
2011-04-19 11:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007