transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Old divergences in a boreal bird supports long-term survival through the Ice Ages

Författare och institution:
Takema Saitoh (-); Per Alström (-); Isao Nishiumi (-); Yoshimitsu Shigeta (-); Dawn Williams (-); Urban Olsson (Zoologiska institutionen); Keisuke Ueda (-)
Publicerad i:
BMC EVOLUTIONARY BIOLOGY, 10
ISSN:
1471-2148
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
Nyckelord:
last glacial maximum, collared lemmings dicrostonyx, mitochondrial-dna, comparative phylogeography, species limits, evolutionary history, molecular clock, holarctic phylogeography, postglacial colonization, nucleotide substitution
Postens nummer:
139422
Posten skapad:
2011-04-19 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007