transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förord

Författare och institution:
Eva Ahlstedt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Den tvetydiga pakten. Skönlitterära texter i gränslandet mellan självbiografi och fiktion. Eva Ahlstedt och Britt-Marie Karlsson (red). Romanica gothoburgensia nr 67, s. 11-13
ISBN:
978-91-7346-700-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Postens nummer:
139420
Posten skapad:
2011-04-19 11:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007