transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Selecting a relevant in vitro cell model for testing and comparing the effects of a Choukroun's platelet-rich fibrin (PRF) membrane and a platelet-rich plasma (PRP) gel: Tricks and traps

Författare och institution:
David Dohan Ehrenfest (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Marco Del Corso (-); Francesco Inchingolo (-); Jean-Baptiste Charrier (-)
Publicerad i:
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY AND ENDODONTOLOGY, 110 ( 4 ) s. 409-411
ISSN:
1079-2104
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Nyckelord:
growth-factor levels, periodontal-ligament, pccsprp system, leukocyte, kit, differentiation, proliferation, osteoblasts, release
Postens nummer:
139416
Posten skapad:
2011-04-19 11:12
Posten ändrad:
2011-09-14 14:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007