transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stressful psychosocial factors and symptoms of gastroesophageal reflux disease: a population-based study in Norway

Författare och institution:
Catarina Jansson (-); Mari-Ann Wallander (-); Saga Johansson (-); Roar Johnsen (-); Kristian Hveem (-)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 45 ( 1 ) s. 21-29
ISSN:
0036-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
work-environment, risk-factors, life, health, questionnaire, productivity, depression, heartburn, anxiety, twins
Postens nummer:
139408
Posten skapad:
2011-04-19 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007