transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

N-cadherin increases after androgen deprivation and is associated with metastasis in prostate cancer

Författare och institution:
Karin Jennbacken (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Tajana Tesan (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Wanzhong Wang (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Helene Gustavsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Jan-Erik Damber (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Karin Welén (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi)
Publicerad i:
ENDOCRINE-RELATED CANCER, 17 ( 2 ) s. 469-479
ISSN:
1351-0088
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling
Nyckelord:
endothelial growth-factor, cell-adhesion, mesenchymal transition, melanoma-cells, up-regulation, vegf-c, expression, receptor, migration, progression
Postens nummer:
139394
Posten skapad:
2011-04-19 10:26
Posten ändrad:
2011-06-27 15:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007